• گزارش میدانی از حال و هوای احیای دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
    دانشجویان در شب قدر از معبود خود چه میخواهند؟

  • ارزیابی رویداد های مهم سال تحصیلی 95-94 دانشگاه علوم پزشکی
    مهم ترین ها

آی بدو مسابقه
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد