کانون بصیرت
چند نوع تفكرداريم؟ و انسان به چه چيزهايي مي‌تواند فكركند، كه عبادت محسوب شود؟
- تفكردر عالم خلقت: براي معرفت و شناسائي خدا و در واقع كشف عالم براي شناختن خدا.‌ 2-تفكر در تاريخ در سرنوشت و...
1- تفكردر عالم خلقت: 2-تفكر در تاريخ در سرنوشت و سرگذشت اقوام و ملل گذشته، . 3-تفكر انسان درباره خود...
 ٠٩:١٨ - 1392/01/29 - نظرات : ٠ادامه خبر >>
پیام فضائل
قرآن منشأ خطاها را چه مي‌داند؟
قرآن منشأ خطاهاي انسان را «گمان» مي‌داند قرآن معتقد است انسان گمان را به جاي يقين قرار مي‌دهد، اگر بشر خود را مقيد کند که در مسائل تابع يقين باشد، و گمان را به عوض يقين نپذيرد، به خطا نخواهد رفت.
 ٠٩:١٤ - 1392/01/29 - نظرات : ٠ادامه خبر >>
اهل کوفه نبودن، یعنی اینکه بدانی، تا حسین(ع) نیامده... ولی امر مسلم است...
کانون قران و عترت

مسابقه بهار در قرآن
کانون قرآن و عترت برگزار می نماید
 ٠٠:٣٨ - 1393/01/29 - نظرات : ٠ادامه خبر >>

مسابقه پیامکی سراج
کانون قران و عترت برگزار می کند
 ٠٠:٢٩ - 1393/01/29 - نظرات : ٠ادامه خبر >>
مجمع اهل بیت
جامعه اسلامی
 ١٦:٢٢ - 1393/02/12 - نظرات : ٢ادامه خبر >>

زندگی بهتر ، خانواده ایرانی
با حضور حجت الاسلام تقویان
 ١٥:٤٥ - 1392/12/09 - نظرات : ٠ادامه خبر >>